Tester gammel fotball

Nivået på fotballen har blitt ganske mye bedre siden 1930-tallet, men hvor mye har utviklingen av utstyret å si?
Jeg tok med meg en gammel fotball for å teste fotballskills i forhold til ballen som skal brukes i VM2018.

Se video her: